?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 钻井设备—钻井泵的基本参数是什么? -- 盐城井神机械化钻井有限公?/title> <meta name="keywords" content="钻井设备" /> <link href="/template/365DGYQJS0014/pc/css/common.css" rel="stylesheet" /> <link href="/template/365DGYQJS0014/pc/css/ny_css.css" rel="stylesheet" /> <link rel="stylesheet" href="/template/365DGYQJS0014/pc/css/owl.carousel.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/365DGYQJS0014/pc/css/owl.theme.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/365DGYQJS0014/pc/css/owl.transitions.css" /> <script src="/template/365DGYQJS0014/pc/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script src="/template/365DGYQJS0014/pc/js/owl.carousel.js"></script> <script src="/template/365DGYQJS0014/pc/js/NSW_Index.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://studio455photography.com/">첩ҳ(й)Ƽ޹˾</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='odqOS'><dl id='a0ffy'></dl></pre><strike id='Zxrp5'></strike><p id='9417V'><legend id='bWthy'></legend><noframes id='lD9iJ'><small id='WCV8E'></small><noframes id='HPxRo'></noframes></noframes></p><style id='yHxyF'><q id='fNiFL'></q></style><big id='lffUT'></big><form id='BTjpH'></form><blockquote id='Ga7GL'><ul id='wLtUw'><span id='sFiRw'><b id='Dz6Mt'><ol id='IvDHy'><big id='Rxboc'><span id='YGikS'></span></big></ol><small id='yK2Wi'></small><ol id='Dtxjs'><ul id='P7xxp'><tbody id='cXG60'><fieldset id='kHyi4'><strong id='9KfSI'><li id='Wx909'><bdo id='4IiEZ'><abbr id='o9tpS'></abbr></bdo><span id='VaN9a'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='aamkH'><noframes id='1mT4j'><tbody id='3oOLG'></tbody></noframes></legend></b><strong id='s8xzw'></strong></span></ul></blockquote><center id='DOcgU'><small id='mnjzi'><ins id='98gRH'><td id='VkXCi'><div id='RZpu8'></div></td></ins></small></center><del id='0tSSA'><p id='XNnMG'></p><noscript id='v8gAv'><small id='NctUl'><b id='5h8dU'></b><style id='hk6rP'></style><i id='OyRjU'></i><small id='3EB9v'><dl id='vTEll'></dl><fieldset id='YexgE'><form id='OFFjc'><dt id='3wO8t'><code id='MR782'></code><code id='7p8PC'><div id='iLuzZ'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='kNV27'><kbd id='cWYWa'></kbd><sup id='j4Ig3'><th id='G1DPS'></th></sup></thead><sup id='NXHtp'><strong id='IhSOw'><i id='dkft2'></i></strong><small id='oKWbq'><div id='Z4k7S'></div></small><ins id='cR1W7'></ins></sup><legend id='riPRm'><table id='xfBMy'></table></legend></noscript></del><li id='6ekz8'><optgroup id='9XppO'></optgroup></li><label id='6dBz3'></label><label id='UMKLm'></label><sub id='1q7Re'></sub><del id='5FygD'></del><em id='iijMv'><dd id='VSU0T'></dd></em><small id='pCLib'></small><optgroup id='oQqYB'><dfn id='UF1AI'></dfn></optgroup><option id='OiCuc'><tr id='DziVF'><code id='W4Zeg'></code></tr></option><fieldset id='b3L28'></fieldset><strong id='yPXQ1'></strong><noframes id='ooJPS'><tfoot id='NsTeQ'></tfoot></noframes><q id='Mqz7q'><code id='ZtZMo'><select id='u2mRA'></select></code></q><fieldset id='340Dj'><big id='9uWEY'><tt id='oZDc2'></tt></big><p id='EkUxE'></p></fieldset><li id='VCPLh'></li><li id='e1lBF'></li><tfoot id='wc2o1'></tfoot><small id='Usp6R'></small><ul id='sE6hb'></ul><option id='a1WUU'></option><pre id='jgYnP'><ins id='Anxwf'></ins></pre><select id='iju9B'></select><ins id='m8omh'><td id='l6ZPm'><i id='rHHKg'></i></td><u id='ndARv'><code id='pnOJz'><thead id='G64ZJ'><button id='ij7QY'><thead id='cMKNI'><option id='orjbx'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='4PXp2'><em id='eSMNl'><big id='0tPWK'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='qb0fd'><strong id='hK2Vd'></strong><del id='LDWig'></del></sup><label id='9eNlG'></label><q id='2hN9F'><b id='zGtEZ'><acronym id='T7Xds'></acronym><div id='mrd8q'><button id='sYblp'><table id='K7EGn'></table><sup id='6PDqT'><dd id='jybKN'><tfoot id='Krx7t'></tfoot></dd><blockquote id='OQT14'><noframes id='QaP6n'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='cfBS5'><ul id='DcXq4'><li id='dCGuj'></li></ul></div></q><tfoot id='YqCuP'><font id='bBe2K'><i id='5mNMH'><dd id='5aIdQ'></dd></i></font></tfoot><tr id='d8sQj'><optgroup id='IEgdq'></optgroup></tr><address id='mjzRf'><tfoot id='zIvpm'></tfoot><dd id='LaJh0'></dd></address><option id='rykT0'><abbr id='d4DNf'><style id='28Wkh'></style><tt id='GvbLy'></tt><font id='UX7Gh'></font><u id='wPt1e'><tt id='cxlQ3'></tt></u></abbr></option><dd id='jtwdm'><ol id='sQVLo'></ol></dd><bdo id='CWliP'><acronym id='q98Sp'><pre id='DBOMM'></pre></acronym><b id='yKNJc'><span id='DWfr8'></span></b><form id='n98yg'></form></bdo><dl id='ecvsP'></dl><thead id='JEkkY'></thead><tt id='ezCBy'><tt id='SPTBY'></tt><sub id='SdlIU'><i id='QR4lC'><dt id='raIMl'></dt><p id='Bgw8c'></p></i></sub></tt><acronym id='4zCU9'><dd id='etN3p'></dd></acronym><small id='IoGKy'><acronym id='a1WH0'><i id='3K0RG'><label id='d1Zq8'><kbd id='LtWy5'><form id='sKAJQ'><div id='wda75'><strike id='cD9ok'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='LtY9j'></bdo><strike id='tAUo6'><table id='nDx6N'></table></strike></small><strike id='oCiPf'></strike><abbr id='zzm1M'></abbr><tbody id='ZKdXD'></tbody><sup id='J2Lfw'></sup><code id='rEYoL'><ul id='31mOC'><tfoot id='3QesP'></tfoot></ul></code><bdo id='KvtjU'></bdo><tr id='lg8vu'></tr><sup id='Sw8Uv'></sup><abbr id='v3rJv'></abbr><dfn id='UN5dn'><dir id='JmIyT'><p id='jFUh4'></p></dir><small id='oHCvk'><div id='kGC43'></div></small></dfn><th id='F3Csh'><noscript id='ayF86'></noscript></th><address id='7Aq6l'><abbr id='9IJLk'></abbr><big id='nM11h'></big></address><ol id='XA7yk'><dd id='nlbkR'><address id='QUpqT'></address></dd></ol><sub id='UaXl7'><optgroup id='YrGjl'></optgroup><thead id='M81TP'></thead></sub><th id='3cLlt'><del id='JCgWR'></del></th><dd id='VzfnE'><small id='ots3z'></small></dd><option id='mZO4t'><thead id='G5WnI'></thead></option><blockquote id='qusEZ'></blockquote><option id='Oie8j'></option><noframes id='s5aEl'><legend id='ylsO8'><style id='sO9tD'><dir id='dxR2W'><q id='PQ4oB'></q></dir></style></legend></noframes><u id='BhKy1'></u><table id='gpuTh'><table id='sYkS5'><dir id='uMhpp'><thead id='Lw9bV'><dl id='qAmkE'><td id='MbWdT'></td></dl></thead></dir><noframes id='rL4Y1'><i id='dtplk'><tr id='pn08C'><dt id='dIN9Z'><q id='fiJNJ'><span id='PdjpF'><b id='rbg9N'><form id='TStym'><ins id='shX1F'></ins><ul id='cBpSA'></ul><sub id='dxYnO'></sub></form><legend id='jbppl'></legend><bdo id='aj0P4'><pre id='ogauS'><center id='upoWG'></center></pre></bdo></b><th id='9uShG'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='oYBYB'><optgroup id='4m4tD'><dfn id='RDenl'><del id='ihh8r'><code id='7A50g'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='YjcRQ'><div id='YthS7'><tfoot id='mSloa'></tfoot><dl id='bnQ1b'><fieldset id='2laKy'></fieldset></dl></div></noframes><label id='2nV1K'></label></table><tfoot id='Y4BRN'></tfoot></table><span id='UklNP'></span><dfn id='xvvr0'></dfn><tr id='A647p'></tr><th id='STe9p'><tt id='NiBsZ'></tt><dd id='KIrii'></dd></th><optgroup id='sqELp'></optgroup><blockquote id='1bdkN'></blockquote><center id='FZTK8'></center><em id='6uYK2'><kbd id='eYDC0'></kbd><li id='LS4Ye'><span id='ZdnjR'></span></li><pre id='jBsRy'></pre></em><ol id='QQ5uT'><tt id='Xz2u4'><label id='qUQqd'><kbd id='EXbLN'></kbd></label></tt></ol><sub id='iipfY'><sup id='CMJ4Y'><dl id='Echll'></dl><td id='y5iSm'></td><tt id='m1I5Y'><blockquote id='ew7fm'><big id='wzQdq'><ol id='HBYGr'><tt id='kZ9Gy'><code id='oNFfP'><p id='KOszB'></p><small id='rKurT'><li id='fPEQC'></li><button id='fvd6N'><tfoot id='7fLBb'><i id='x3bGJ'></i></tfoot></button><tbody id='B22AM'><em id='RgrM0'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='8gGXm'><i id='Evret'><span id='3JKBS'></span><dt id='Ec2yd'><ol id='yJYRr'></ol><b id='nYdeV'></b><strike id='9eB7Q'><dir id='1JYpG'></dir></strike></dt><legend id='cK8mR'></legend><tr id='3rzSi'><optgroup id='Op3IK'><label id='xsZF0'><select id='Qrntu'><tt id='XhNV3'><blockquote id='6oM3b'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='YMLaz'></b></i><dfn id='6yv6g'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='Tm4ws'></option><td id='HTtpZ'><big id='UxN34'><tfoot id='UNO1m'></tfoot></big><strong id='zMaHW'></strong></td><tfoot id='VRYgd'></tfoot><tfoot id='s7rmK'><pre id='LnrCu'><acronym id='l6wcq'><table id='A9ShO'><dir id='rTFSR'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='glwJG'></tt><strong id='Z6mmH'><u id='YfBrr'><div id='GwmFb'><div id='Eq8qv'><q id='X9RBV'></q></div><strong id='IBIFD'><dt id='A2R6F'><sub id='pSjFB'><li id='vGAZh'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='6H0Rm'></big><th id='1nfoT'></th><dd id='1oUA9'><center id='xG7X2'></center></dd><td id='POq0V'></td><ol id='WgCZa'><dd id='qI2uZ'><th id='bB2sN'></th></dd></ol><dt id='mWDmO'><div id='b8TGe'><abbr id='YKM9C'><strike id='rra6A'></strike></abbr></div></dt><center id='TVqoD'></center><center id='swAK8'></center><bdo id='7PNkO'><dd id='4levU'><abbr id='Yx6Um'><strike id='P633I'></strike><ul id='UB734'><del id='BFoSw'><q id='PHiJi'><tbody id='i8CuI'><noframes id='gmOkL'><bdo id='w1FcX'></bdo><ul id='xDIcn'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='ETUqn'><big id='x7v0f'><dt id='rpvMd'><acronym id='SCItB'></acronym><q id='HWVqH'><select id='Lam69'><center id='l0fwN'><dir id='zmlgl'></dir></center></select><noscript id='k2Pfu'><strong id='hE39f'><tr id='56oKQ'></tr></strong><label id='S8DTM'></label><strike id='xUAa5'></strike><option id='rj00N'><u id='FrCir'><ol id='PhP6A'><blockquote id='hhnZe'></blockquote></ol></u></option><table id='qUEP6'></table></noscript><i id='CTCEY'><abbr id='ABOlc'></abbr></i><thead id='8E4vK'><strong id='NCgta'><b id='LrHtF'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='pGK7N'></acronym><sub id='HPuel'></sub><optgroup id='VY9t2'><del id='oCE4D'><optgroup id='Mo3pA'></optgroup></del><button id='XNlPu'></button></optgroup><ul id='kli9I'><em id='41SHE'></em><dir id='rjYjY'><td id='YEWBV'></td><address id='iXO13'></address><td id='aOvF1'></td><thead id='5DOUa'><thead id='KQ0U8'></thead><ul id='yT7yl'></ul></thead></dir><del id='CASAM'></del><thead id='s1T4l'></thead></ul><acronym id='xGsgI'></acronym></bdo><legend id='oFnRK'><font id='XFeio'><font id='iFcDx'><span id='z1qPz'><tr id='K754I'><option id='eUUIN'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='dy4mT'><b id='4GpXx'><select id='8vJmD'></select></b></tbody><div id='WYpGW'><form id='HpNQ9'></form><fieldset id='sKtjF'><pre id='dUFFk'><kbd id='UMZUD'><u id='3KCrB'><form id='owRzV'><li id='qFoWf'><th id='XUmnA'><dt id='sngru'></dt></th></li><span id='mZecT'></span></form><address id='k9Ec4'></address></u><u id='8XvoU'><tt id='634yp'></tt></u></kbd></pre><p id='IGTzw'></p></fieldset></div><tbody id='0AMul'><blockquote id='PDl8o'><style id='ysPPK'></style></blockquote><u id='sal4i'></u></tbody><fieldset id='az8DF'></fieldset><form id='AtScV'></form><li id='QgOQU'><abbr id='Uvk2n'></abbr></li><acronym id='DMx0v'></acronym><tt id='MmoX8'><dl id='HuZqv'></dl></tt><fieldset id='KCiYU'></fieldset><em id='wVilI'></em><b id='rO061'></b><p id='71uPP'></p><tbody id='yb8i3'><address id='nf6eo'></address><dd id='vrxuk'></dd></tbody><dir id='rnvh2'></dir><tbody id='RDlBd'></tbody><ul id='9ns7b'><select id='RakK7'></select></ul><td id='IFa7G'></td><kbd id='r1d8m'><tt id='aqPVI'><q id='TEnY8'></q></tt></kbd><tfoot id='6ZGe5'><select id='aW9dH'><abbr id='vgWxL'></abbr><table id='WmzKJ'></table></select></tfoot><em id='2zooc'><optgroup id='RIHxs'><label id='mXwNb'></label><ol id='S97bG'><dir id='E2aA2'><label id='5DrjW'></label><form id='GfMof'><thead id='FLrbm'><tbody id='CpKVu'></tbody></thead></form></dir><table id='HUjv4'><form id='Xqxef'><table id='azXxi'><legend id='nqyLV'><li id='gkhHF'></li><big id='gR5Zd'><span id='profu'><optgroup id='jt6p0'><span id='qSIif'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='gX549'></noscript><div id='m200n'><code id='wMM1W'><sup id='fvHaZ'><kbd id='TkRc9'></kbd></sup><thead id='4uiME'><small id='yM9Bz'></small></thead></code></div><dt id='sXa12'></dt></table></form></table><abbr id='ysp38'><small id='HRfC4'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='5kItw'><optgroup id='6f25e'></optgroup></abbr><sup id='2SwEZ'></sup><abbr id='UNkAD'><style id='suRiB'><strike id='A6ZeB'><b id='moPSK'><i id='odPfD'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='m6gVa'></table><dl id='P6Udn'></dl><strike id='4HP9K'></strike><tt id='KCA26'><p id='aqWC3'></p></tt><div id='MdO5K'><noscript id='Q8e7r'></noscript><dt id='wo7iW'><bdo id='FlW2I'><strong id='PJQia'><sup id='VNYjD'><acronym id='7jN3x'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='MrZCH'><tbody id='6CSRn'></tbody><tbody id='vGrfA'><dl id='ZD65n'></dl><del id='cwF5Z'></del><ins id='cj6Du'><dfn id='nLdUk'><button id='ovutM'></button></dfn></ins><td id='m295O'></td><option id='ovSTO'></option><tbody id='CnSPu'><sub id='pV5ME'><acronym id='VHpxa'><font id='UDH6l'><ins id='DjLsa'></ins></font><tr id='lxLqL'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='QBlZ2'></dir><address id='03yz5'><bdo id='CARY1'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='PML45'><q id='VYWIk'><dd id='tLAOj'><fieldset id='2kObX'></fieldset></dd></q></form><ol id='uwAGb'></ol><tfoot id='3fhbS'></tfoot></dt></div><pre id='dCWBv'><tt id='JWRw1'></tt><noframes id='3ONOH'></noframes></pre><dir id='xBTqc'><tt id='sWQbG'><q id='tlf3c'></q><select id='PQVZh'><dir id='2Y9sJ'></dir><ins id='fCsk6'><li id='PTV9N'></li></ins><small id='Av29z'><ul id='qVV6c'></ul></small><pre id='xRYuk'></pre></select></tt><ul id='l4XHQ'></ul></dir><th id='IDBQ8'></th><ol id='ZDFg1'><sup id='KAgpL'><i id='uZXz1'><pre id='fddqm'><table id='yO9aT'></table></pre></i></sup></ol><option id='W6nrf'></option><dt id='84lbK'></dt><sup id='WpPfC'></sup><big id='7KJSZ'></big><thead id='wfxRL'></thead><p id='FzlEI'></p><td id='lFFwd'><acronym id='OnZjO'><div id='BOVZd'><tt id='Zx8Xp'></tt></div><fieldset id='Xeqkw'></fieldset><bdo id='QHGQK'></bdo><em id='HSQCy'><font id='rUscX'></font></em></acronym></td><dir id='TVzdy'></dir><u id='SuINV'></u><strong id='hCxoV'><td id='hpu0w'></td></strong><tt id='hRiJh'></tt><q id='S8tBW'><legend id='fe6aF'><bdo id='cOmWO'><bdo id='w036C'><legend id='euBRq'><b id='bAtPQ'><strong id='cMZ6P'><label id='Vbh2P'><sup id='cGxST'><u id='CcHva'><sup id='iYnhc'></sup></u><big id='yFLkV'></big><select id='PVpuD'></select></sup><p id='zYrg4'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='v2bpz'></noscript><dt id='I8T8X'></dt></bdo></legend></q><small id='938PI'></small><b id='nyS3r'></b><li id='pz7ga'><p id='qqdpu'><label id='OVABO'><table id='qX9RE'><sup id='AWOwW'><em id='WXKVp'></em></sup></table><blockquote id='afyZN'></blockquote></label></p></li><blockquote id='665oj'></blockquote><dd id='r5DNj'><thead id='nBFas'></thead><abbr id='AAbx1'><noscript id='DVJto'><tbody id='CQr0t'><style id='IwLYT'><sup id='u3UIn'><pre id='GsanJ'></pre></sup><em id='urJDZ'></em></style></tbody><optgroup id='Keb9k'><tbody id='kvLaQ'><kbd id='LMEuL'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='11Rr8'></tfoot><big id='HPCku'><thead id='lUwU4'></thead></big><div id='lgXjT'><thead id='DvMNI'><tfoot id='9rU3L'><form id='4XQLS'></form></tfoot><optgroup id='EJsGs'><strong id='5L1N0'><p id='z01gF'></p></strong><acronym id='EZvKh'><dl id='FneS9'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='p6KJB'><small id='xeUby'><small id='LYr1Z'></small><q id='2E0Oj'></q></small></p></div><th id='0BNxg'></th><noscript id='eCfEn'></noscript><dl id='qFJHd'><fieldset id='9brmM'><abbr id='uoYR4'><bdo id='QIEVp'><th id='aoAI9'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='YrnCw'><pre id='59qYh'></pre><li id='foTX1'></li></small><ol id='1nWcY'></ol><em id='VM6Dz'></em><dd id='G9uom'></dd><optgroup id='cfaJo'><noframes id='QXY1R'><li id='v8aJY'><abbr id='CYR5y'></abbr></li></noframes><optgroup id='XCyUn'></optgroup><select id='mwTc1'></select><dd id='7OcMf'></dd></optgroup><acronym id='0njIj'></acronym><noscript id='dy7uC'></noscript><li id='XMvO7'><label id='RqzZz'></label></li><table id='KRqwc'></table></div> <div id="top_t"> <div id="top_t_c"> <ul> <li class="kd1">盐城井神机械化钻井有限公司为您主要提?a href="/">盐城打井公司</a>,盐城工程降水,盐城洗井换泵等相关的展示和信息更新,欢迎您的收藏? </li> <li class="kd2"> <script type="text/javascript" src="//webapi.gcwl365.com/msg/msgstat.ashx?shopid=20167"></script> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="top_b"> <ul> <li class="kds1"> <a href="/" rel="nofollow"> <img src="/img.ashx?shopid=20167&file=logo.png" alt="盐城井神机械化钻井有限公? /> </a> </li> <li class="kds2"><span>专业承接打井钻井</span><br />工程降水,洗井换?</li> <li class="kds3"> <div class="wechatcode"> <img src="/img.ashx?shopid=20167&file=2022022514583254.jpg" alt=""> </div> <div class="font1"> <img src="/template/365DGYQJS0014/pc/images/rc-2.jpg" alt="全国客户服务热线" style="float:left; padding-right:8px;" /> 全国客户服务热线?<div> 15301402122 </div> </div> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div id="nav_bg"> <div id="nav_c"> <div id="nav"> <ul> <li><a href="/" title="网站首页" rel="nofollow">网站首页</a></li> <li><a href="/about.html" title="关于井神" rel="nofollow">关于井神</a></li> <li><a href="/product.html" title="关于井神" rel="nofollow">井神钻井</a></li> <li><a href="/protype108060.html" title="打井?>打井?/a></li> <li><a href="/case.html" title="打井案例" rel="nofollow">打井案例</a></li> <li><a href="/news.html" title="新闻中心" rel="nofollow">新闻中心</a></li> <li><a href="/contact.html" title="联系井神" rel="nofollow">联系井神</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div id="nav_r"></div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div id="ny_banner" style=" background:url(/template/365DGYQJS0014/pc/images/ny-banner.jpg) center no-repeat;"></div> <div id="search_bg"> <form action="/key.aspx" id="formSeach" method="get" style="margin:0; padding:0; overflow:hidden;"> <div id="search_bg"> <div id="search_c"> <div id="search_l" class="whites"> <strong style="color:#4a4a4a;">热门搜索?/strong> <a href="/product802348.html" target="_blank">打深水井</a> <a href="/product802306.html" target="_blank">工程降水</a> <a href="/product802304.html" target="_blank">降水井打?/a> </div> <div id="search_r"> <ul> <li class="ss"> <input name="k" class="input" id="infoname" size="13" placeholder="请您输入关键词搜? /> </li> <li style="width:52px;"> <input type="submit" class="inp2" value="" title="搜索" /></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </form> </div> <div class="ny_center"> <div class="ny_left_l"> <div id="sort_t"> 新闻分类 </div> <div id="sort_b"> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/newstype25313.html" title="新闻中心" rel="nofollow">新闻中心</a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/newstype25315.html" title="钻井问答" rel="nofollow">钻井问答</a> </div> </div> </div> <div id="sort_t"> <a href="/product.html" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a> </div> <div id="sort_b"> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108060.html" title="打井?>打井?/a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108061.html" title="深水井打?>深水井打?/a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108062.html" title="岩石井打?>岩石井打?/a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108063.html" title="淡水井打?>淡水井打?/a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108064.html" title="监测井打?>监测井打?/a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108074.html" title="洗井换泵">洗井换泵</a> </div> </div> <div class="sort_b"> <div class="show"> <a href="/protype108075.html" title="工程降水">工程降水</a> </div> </div> </div> <div id="sort_t"> 联系我们</div> <div id="sort_b"> <div id="sort_ct"> <img alt="联系我们" src="/template/365DGYQJS0014/pc/images/rc-68.jpg" /> </div> <div id="sort_ctb"> <strong>盐城井神机械化钻井有限公?/strong> <br /> 全国热线? <strong>15301402122</strong> <br /> 公司地址:淮安经济开发区扬州北街8??-6? <br /> 电  话:15301402122 <br /> ??人:盐城井神 <br /> 邮  箱:2052830879@qq.com </div> </div> </div> <div class="ny_right_r"> <div class="ny_dh_bg"> <div class="h1"> 新闻资讯 </div> <div class="h2"> 您所在的位置?a href="/">首页</a> > <a href="newstype25313.html">新闻中心</a> > <a href="news781963.html">钻井设备—钻井泵的基本参数是什么?</a> </div> </div> <div class="ny_product_detail"> <div class="ny_case_xq_t"> <h1>钻井设备—钻井泵的基本参数是什么?</h1> </div> <div class="ny_case_xq_c"> <span>文章来源:http://studio455photography.com/news781963.html</span> <span>发表时间?022-03-21 10:01:00</span> </div> <div class="ny_case_xq_contact"> <p><a href="/product802291.html" target="_blank"><strong>钻井</strong></a>泵是钻井液循环系统中的关键设备,本领域俗称泥浆泵。一般用于在高压下向井底输送高粘度、高密度、高含砂量的钻井?也是井下动力钻具的动力液),以冷却钻头、携带岩屑等?/p><p>一、钻井设备—钻井泵分类</p><p>钻井泵有很多种。三缸单作用卧式往复泵是油田中常用的泵。这个泵的活塞一劳永逸地吸入或排出液压缸中的液体?/p><p>我国油气钻井用国产钻井泵已逐步标准化,?NB1000?NB1300?NB1600等。其中NB代表“钻井泵”,NB前面的数字代表泵的液压缸数,如果没有数字则为双缸泵;NB的下标表示设计序号,以下数据表示泵的额定输入功率(单位为hp)?/p><p>二、钻井设备—钻井泵基本参数</p><p>钻井泵的工作能力可以用其基本参数来表示,即流量、压头、功率、效率、冲程次数和泵压?/p><p>1.流动</p><p>流量是指单位时间内泵通过排出管输出的液体量。流量通常以体积为单位表示,也称体积流量,单位为L/s或m3/s,钻井泵内的流量分为平均流量和瞬时流量,现场的流量一般指平均流量。在油田中,习惯上称流量为排量?/p><p>2.压力水头</p><p>压头是指单位质量的液体通过泵压所增加的能量,也称为扬程?/p><p>3.功率和效?/p><p>功率是指单位时间内泵所做的功。一般单位时间内发动机传递给泵轴的能量称为输入功率或主轴功率。单位时间内液体通过泵后增加的能量称为泵的有效功率。功率的单位是“千瓦”。泵效率是指有效功率与输入功率之比?/p><p>4.拳打</p><p>泵冲程是指单位时间内活塞往复运动的次数,单位为“次/分”?/p><p>5.泵压?/p><p>泵压是指泵出口处的液体压力,单位为“MPa”?/p><p style="text-align: center; "><img src="/img.ashx?shopid=20167&file=2022032110014319.jpg" data-filename="img" style="max-width: 100%;"><br></p> <p><img src="/img.ashx?shopid=20167&file=202203211003027.jpg" alt="[filename]"></p> </div> <div class="info_key"> <span>相关标签:</span><a href='/news.html?key=钻井设备'>钻井设备</a>, </div> <div class="ny_case_xq_b"> <div>上一条:<a href="news783434.html">工程钻井时对选址有什么要求?</a></div><div>下一条:<a href="news780867.html">打井需要注意什么?</a></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a title="钻井设备—钻井泵的基本参数是什么?" href="/news781963.html">钻井设备—钻井泵的基本参数是什么?</a><span>2022-03-21</span></li> <li><a title="钻井设备-钻机有哪些类型?" href="/news776333.html">钻井设备-钻机有哪些类型?</a><span>2022-03-10</span></li> <li><a title="钻井设备都有哪些" href="/news770837.html">钻井设备都有哪些</a><span>2022-02-27</span></li> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span> </div> <div class="pt10 fs14 proliCon"> <ul class="clearfix tac"> </ul> </div> <script type="text/javascript"> (function ($) { var n_pro = $("#n_pro"); n_pro.owlCarousel({ items: 4, pagination: false, autoPlay: 3000 }); })(jQuery); </script> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!--底部开?-> <div class="foot"> <div class="footer"> <p class="fnav"> <a href="/" title="网站首页" rel="nofollow">网站首页</a> <a href="/about.html" title="关于井神" rel="nofollow">关于井神</a> <a href="/product.html" title="井神钻井" rel="nofollow">井神钻井</a> <a href="/protype108060.html" title="打井?>打井?/a> <a href="/case.html" title="钻井展示" rel="nofollow">钻井展示</a> <a href="/news.html" title="新闻中心" rel="nofollow">新闻中心</a> <a href="/contact.html" title="联系井神" rel="nofollow">联系井神</a> <a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图<em></em></a> <a href="/sitemap.xml" title="XML">XML<em></em></a> </p> <div class="ft_con fn"> <div class="copyright"> <div class="fl" > <p> Copyright©<span id="target">studio455photography.com</span> ( <span id="btn" data-clipboard-action="copy" data-clipboard-target="#target" onclick='copyURL("#btn")' style="cursor:pointer">点击复制</span> )盐城井神机械化钻井有限公? </p> <p>盐城打井公司怎么样?盐城工程降水哪家便宜?盐城洗井换泵哪家好?盐城井神机械化钻井有限公司主要提供盐城打井公司,盐城工程降水,盐城洗井换泵 </p> <p> Powered by   </p> <p><P>备案号: <a href="//lianyungang.studio455photography.com" target="_blank">连云?/a> </p> </div> <div class="fr foot_er"> <img src="/img.ashx?shopid=20167&file=2022022514583254.jpg" /> <p>微信二维?/p> </div> </div> </div> </div> </div> <script src="/template/365DGYQJS0014/pc/js/backtop.js"></script> <script src="/template/365DGYQJS0014/pc/js/scrollreveal.js"></script> <script> $(function () { $("#nav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).parent("li").addClass("navhov"); } }) }); </script> <script src="/template/365DGYQJS0014/pc/js/clipboard.min.js"></script> <script type="text/javascript"> function copyURL(id) { var clipboard = new ClipboardJS("#btn"); clipboard.on('success', function () { alert('复制成功,去粘贴看看吧!') }) clipboard.on('error', function (e) { alert("复制失败!请手动复制") }); } </script> <script type="text/javascript" src="//webapi.gcwl365.com/msg/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" qq="2052830879" wechat="15301402122" wechatpic="2022022514583254.jpg" cid="20167" mobile="15301402122" bcolor="#e6212a"></script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>